Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2021.години

Конкурс

Правилник

Категорије

Образац извештаја

Образац пријаве

Образац финансијског извештаја

Образац за фазни извештај

Решење о одобравању финансирања пројеката

Мишљење Стручне комисије за технолошке науке

Мишљење Стручне комисије за природно-математичке науке

Мишљење Стручне комисије за биотехничке науке

Мишљење Стручне комисије за друштвено-хуманистичке науке

Мишљење Стручне комисије за правне и економске науке

Мишљење Стручне комисије за техничке науке

Мишљење Стручне комисије за медицинске науке

Мишљење Стручне комисије за спортске науке