Pokrajinska vlada

Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2021.години

Конкурс Правилник Категорије Образац извештаја Образац пријаве Образац финансијског извештаја Образац за фазни извештај Решење о одобравању финансирања пројеката Мишљење Стручне комисије за [...]