Додељена средства по три јавна конкурса

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења и уговоре представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од 40.700.000,00 динара, на основу три јавна конкурса: конкурса за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, конкурса за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину и конкурса за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину.

Према речима секретара Милошевића ове године смо доказали да нас пандемија не може спречити кад су у питању добре поруке које шаљемо из Покрајинске владе.
„Поносан сам на чињеницу да заједнички радимо на очувању пуног интегритета високог образовања и напредак постижемо партнерски – у сарадњи са вама, другим градовима па и другим државама, а успешним прожимањем интереса можемо да санирамо неке од проблема које кроз ова три конкурса уочавамо. Већина вас је, такође, показала да је спремна да и из властитих средстава помогне у реализацији ових пројеката“, рекао је секретар Милошевић и додао: „Посебно је похвално што су локалне самоуправе – од Вршца, Сремске Митровице, преко Суботице и Новог Сада – препознале значај високог образовања и показале партнерство са високошколским институцијама. Неизоставна је, наравно, републичка Влада, чиме се јасно показује да је наша оријентација да будемо ‘удружени око пројеката’ и да је то више него добар пример који треба следити. Неки од пројеката су подржани и од суседних држава; на то сам поносан, јер доказујемо да сарађујемо на квалитетној основи и заједно доприносимо развоју високог образовања, посебно националних мањина.“


Професор Милошевић је нагласио и похвалио допринос установа студентског стандарда током борбе против пандемије, када су се оне показале као врхунски организоване и друштвено одговорне институције.
„Ми смо партнери и тако треба доживети наше односе, који нису једносмерни. Није Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност једини који може решити све проблеме, нисте у могућности ни ви сами. Ту си и други секретаријати који помажу у оквиру различитих пројеката на којим учествујемо заједно, чиме, јединствени, обезбеђујемо квалитет наставног и научног процеса“, закључио је секретар Милошевић.


Ове године средства на основу поменута три јавна конкурса добило је 10 факултета, 8 високих школа струковних студија и обе установе студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина.