Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021.годину

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештај

Резултати конкурса