Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021.години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Извештај

Финансијски извештај

Категорија

Упутство за попуњавање финансијског извештаја

Резултати конкурса