Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021.годину

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја