46 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ВИСОКООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења и уговоре представницима високообразовних установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, а које су у 2022. години добиле средства у висини од 46 милиона динара, на основу три јавна конкурса. Реч је о конкурсима за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања, за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме и израду пројектно-техничке документације и за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда.

Поздрављајући присутне секретар Милошевић је рекао да се посебно захваљује студентским центрима „ Нови Сад“ и „Суботица“, јер су својим вредним радом омогућили постизање завидног квалитета живота студената Универзитета у Новом Саду током студирања.

„Студентски центар „Нови Сад“ је омогућио измештање такозване Мале мензе, на чијем месту ћемо следеће године отворити нову зграду Студентског културног центра, док се Студентски центар „Суботица“ постарао да нема листе чекања за место у студентском дому“, рекао је секретар Милошевић.

Када је реч о конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине за који је опредељено 10 милиона динара, ресорни секретар Милошевић је казао да се приликом расподеле средстава водило рачуна о приоритетним потребама високообразовних установа.

„Издвојио бих Универзитет у Новом Саду, коме смо за софтверску подршку помогли са 3 милиона динара, која је један од посебно важних квалитета интерне и екстерне комуникације носилаца високог образовања и научноистраживачке делатности. Такође, ту је и подршка Медицинском факултету и будућим лекарима, који су се окупили око једног доброг пројекта, значајног не само за пружање прве помоћи у ванредним околностима, посебно пандемије Ковид  – 19, него и за  едукативне активности са грађанством и студентима“, нагласио је секретар Милошевић.

Говорећи о конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме и израду пројектно-техничке документације, секретар Милошевић је истакао да је по том конкурсу издвојено 30 милиона динара, а да су највише средстава добили Академија уметности, Правни факултет, као и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду и Суботици.

Ове године средства на основу поменута три јавна конкурса добили су студентски центри „Нови Сад“ и „Суботица“, Универзитет, 12 факултета чланица Универзитета у Новом Саду и 6 високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина.