Додељени уговори укупне вредности 24 милиона динара високообразовним установама

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, на основу два јавна конкурса. Реч је о конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања и конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда. У ове сврхе издвојено је укупно 24.000.000,00 динара.

Поздрављајући присутне секретар Милошевић је рекао да је ово година у којој се очекује пун замах бриге о студентском  стандарду.

„Поред 6 милиона динара издвојених за студентске центре у Новом Саду и Суботици по Јавном конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, у наредних пар недеља очекује се и инвестиција од 40 милиона динара за Студентски дом у Сомбору, али и одређене инвестиције истог обима и за Студентски центар у Новом Саду“, рекао је секретар Милошевић нагласивши да је то „конкретан пример како Покрајинска влада брине о студентима, не само када је у питању њихово студирање већ и њихов стандард“.

„Започело се и са изградњом студентског ресторана, а другом половином 2023. године биће завршен и Студентски културни центар. Тиме смо у овој години сублимирали све напоре пројектних активности и финансијске подршке Покрајинске владе и других партнера, зарад повећања квалитета живота студената“, закључио је професор Милошевић.

„Конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине ове године је опредељено 18 милиона динара“, казао је ресорни секретар Милошевић и додао да се приликом расподеле средстава водило рачуна о потребама високообразовних установа, с циљем обезбеђења квалитета наставног процеса као и научноистраживачког рада.

„Ове године Универзитету у Новом Саду пружамо подршку за набавку опреме потребне за реализацију једног међународног пројекта, јер нам је битно да Универзитет и убудуће има добру динамику реализације и буде средиште наших активности када су у питању међународни пројекти“, навео је секретар Милошевић и најавио да ће Покрајинска влада и у наредном периоду итекако помоћи високообразовним установама „јер тамо где нема научне активности и квалитет високог образовања је веома упитан“.

Проф. др Љиљана Андријевић са Катедре за биохемију Медицинског факултета у Новом Саду, у свом обраћању присутнима, рекла је да ће средства која је Медицински факултет по овом конкурсу добио, помоћи у опремању лабораторије која ће значајно унапредити научни рад, не само њене матичне катедре већ и других катедри факултета, а биће и ослонац за још успешнију билатералну сарадњу са универзитетима из околних земаља.

Ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић се захвалио на подршци Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност „која доприноси препознатљивости Универзитета и академске мисли у свету“.

Испред Студентског центра Нови Сад, присутне је поздравио директор Зоран Мартиновић, који се захвалио Покрајинској влади „на континуираној сарадњи и подршци која за резултат има стално повећање квалитета студентског стандарда“.

Ове године средства на основу поменута два јавна конкурса добили су Студентски центри „Нови Сад“ и „Суботица“, Универзитет у Новом Саду, 11 факултета чланица Универзитета у Новом Саду и 6 високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина.