Додељени уговори укупне вредности 24 милиона динара високообразовним установама

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, на основу два јавна конкурса. Реч је о конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања и конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда. У ове сврхе издвојено је укупно 24.000.000,00 динара.