Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2023. години

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Решење о одобравању финансирања пројеката

Мишљење Стручне комисије за медицинске науке

Мишљење Стручне комисије за техничке науке

Мишљење Стручне комисије за спортске науке

Мишљење Стручне комисије за друштвене и хуманистичке науке

Мишљење Стручне комисије за технолошке науке

Мишљење Стручне комисије за биотехничке науке

Мишљење  Стручне комисије за правне и економске науке