Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Измена јавног конкурса

Измена јавног конкурса