Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – за 2023. годину

 

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Резултати конкурса