Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2022. години – СРЕДСТВА ПО КОНКУРСУ СУ УТРОШЕНА

Измена јавног конкурса

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Резултати конкурса