Наставак финансирања пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Образац извештаја (за прву годину)

Финансијски извештај (за прву годину)

Пријава наставка пројекта (за другу годину)

Категорије А1 – А6 и цене истраживачких месеци