Обележено 70 година образовања васпитача у Новом Саду

Поводом 70 година образовања васпитача у Новом Саду и постојања Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић присуствовао је данас свечаности обележавања овог јубилеја, која је одржана у амфитеатру школе у Новом Саду.

Секретар Милошевић је указао на бројне добробити Покрајинске владе, које ће бити записане у историјату Школе и нагласио:

„Колико год да стварамо фабрике, инфраструктуру, материјална добра, важно је да не губимо из вида за кога то стварамо: за човека и генерације које долазе. Верујем да ова школа испуњава ту мисију. Овде стасавају они који ће учити нове нараштаје важности поштовања етичких норми, али исто тако да, принципима уметности – склада и хармоније, прилагодимо све наше друге делатности. Човека можемо да разумемо у контексту његове прошлости и његових будућих циљева. Зато је важна улога васпитача.“

„Успех ове школе део је једног удруженог пројекта, синергије интереса свих – од Јеврејске заједнице у чијем простору се одвија наставни процес, преко Града Новог Сада, Покрајине и Републике Србије, али и нашег европског окружења, јер се ради о пројектима од значаја, не само за наше регију, већ и ширу, европску заједницу“, додао је ресорни секретар.

Осврћући се на перспективе мисије Високе школе, проф. др Зоран Милошевић је истакао: „Много је изазова пред нама, а међу њима и демографски: све нас је мање и све смо старији. Очигледан је и ‘прагматизам’ као плод једног глобалистичког приступа у коме смо сви спутани извесним материјалним остварењима; сви смо се ‘дигитализовали’, док материјални показатељи на маргину стављају човека, да бисмо се на крају, у много чему, вратили управо човеку. Зато ћемо и проблем васпитања поново третирати, не као неку измештену категорију, већ као нашу аутеничну – ону која настаје у породици, у оквиру наше друштвене заједнице, ограничену бројним верским, националним, духовним и другим утицајима.“

Висока школа струковних студија за образовање васпитача настала је 1952. године као Виша педагошка школа, а данашњи назив носи од прве акредитације установе и студијског програма у складу са Болоњском декларацијом и Законом о високом образовању 2007. године.

Студијски програми су конципирани тако да ће будући васпитачи, по завршетку студија, поседовати знања и професионалне вештине за препознавање дечјих потреба и могућности, њихово подстицање и развијање у игри, изражавању, учењу и комуникацији, уз поштовање и очување личних и културних особености детета и његове породице.

Настава се реализује на српском, а делимично и на мађарском и словачком наставном језику.

Укупан број студената који тренутно студирају на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду је 663, од чега је 517 студената основних струковних студија, а 146 студената мастер студија.