Обилазак стамбеног објекта за младе наставне и научне раднике и уметнике Универзитета у Новом Саду

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски обишао је данас новоизграђени стамбени објекат у улици Станоја Станојевића у Новом Саду, намењен младим наставним и научним радницима и уметницима Универзитета у Новом Саду. У обиласку зграде са 25 станова, чијом је изградњом решено стамбено питање 29 младих наставника и уметника (неколико младих наставника и научника су у браку са колегама/колегиницама), секретару проф. др Маркоском су се придружили градоначелник Града Новог Сада Милан Ђурић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић, управитељ Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника проф. др Драгана Латковић  и проф. др Маријана Дукић Мијатовић.

Градоначелник Ђурић је овом приликом истакао да је „Нови Сад у дужем временском периоду, а посебно у новије време, средина привлачна за насељавање, што јесте својеврсан изазов који морамо решавати са свим релевантним друштвеним актерима, а Универзитет у Новом Саду је у том смислу један од најистакнутијих“.

Зграду је изградила Фондација за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника, коју су основали 2000. године Универзитет у Новом Саду и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Владе АП Војводине, у намери да се заустави евидентно присутан одлазак младих истраживача, научних радника и наставника. Фондација је до сада изградила пет стамбених зграда у Новом Саду. Све зграде су усељене након спроведених конкурса за расподелу станова.

Фондација је непрофитна организација, а станове кандидатима који испуне услове на конкурсу, продаје по цени коштања изградње. За ову последњу зграду, цена квадрата са урачунатим ПДВ-ом је 1.390 евра за стандардне и 1.350 евра за дуплекс станове, што значи да је цена за младе научнике упола нижа од тржишне.

Продајом станова једне зграде Фондација обезбеђује средства за изградњу следеће зграде.

На конкурс за продају 25 станова у новој згради аплицирало је 139 кандидата.