Одржан Радни састанак о могућностима за унапређење енергетске ефикасности на факултетима Универзитета у Новом Саду

Радни састанак о могућностима за унапређење енергетске ефикасности и планирање изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора – фотонапонских панела на факултетима Универзитета у Новом Саду, одржан је данас у Покрајинској влади, а у организацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

У циљу реализације унапређења енергетске ефикасности објеката високообразовних институција чији је оснивач АП Војводина, планирано је да фотопанели буду постављени на згради Ректората, као и на свих 14 факултета Универзитета у Новом Саду.

С тим у вези, проф. др Борис Думнић са Факултета техничких наука представио је присутнима потенцијале објеката којима располажу факултети, њиховим теоријски максималним капацитетима, као и о реалним капацитетима, узимајући у обзир стање кровних површина на којима фотонапонски системи могу да се граде и какви су њихови услови прикључења на дистрибутивну електроенергетску мрежу.

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић упознао је представнике високообразовних институција са намером да ће почетком наредне године Секретаријат расписати две врсте конкурса путем којих ће факултети аплицирати за средства за израду пројекто-техничке документације и изградњу фотонапонских електрана, као и за набавку соларних панела и пропратне опреме.

На радном састанку су присуствовали декани 13 факултета Универзитета у Новом Саду.