Уручена признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине

Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине за 2021. годину уручена су у Покрајинској влади. Признања у 22 научне области, односно подобласти, уручио је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић најцитиранијим истраживачима који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији Покрајине.