Уручена Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине

Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине за 2021. годину уручена су данас у Покрајинској влади. Признања за научну изузетност у 22 научне области, односно подобласти, уручио је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић најцитиранијим истраживачима који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији АП Војводине.

Поздрављајући награђене истраживаче покрајински секретар Милошевић је истакао да су се награђени својим делима издигли изнад просечности и да су постали референца која се не може заобићи.

„Ми смо управо захваљујући вама, ове године извршили одређене корекције и разумели контекст истраживања у друштвено-хуманистичким наукама, те смо прилагодили вредновање научних радова на основу цитираности. Поред Скопуса, узели смо као релевантне показатеље цитираности и Српски цитатни индекс, затим цитате часописа прве категорије са листе међународног комитета слависта“, казао је секретар Милошевић и додао да има још простора за унапређење научног стваралаштва.

„Мислим да сада пред академску заједницу долази питање колико су у стању да интегришу више научних области и да се посвете пројектним задацима који подижу улогу науке, не само у јавном дискурсу, посебно оном који условно зовемо политички, него пре свега у њеној улози и доприносу унапређењу привредног потенцијала наше земље“, закључио је секретар Милошевић.

Академик Теодор Атанацковић се захвалио на напору покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност на вредновању појединачних „квалитета“ истраживача, уважавајући критеријуме цитираности према Скопусу, који у највећој мери реално осликава научни допринос појединца.

Према речима једног од добитника Признања проф. др Сергеја Остојића ова награда има специфичну тежину.

„Мислим да смо сви заједно успели да постигнемо квалитетне резултате у истраживачкој делатности  и сигуран сам да признања пријају свима онима којима је наука приоритет и који генеришу сазнања за која је једина вредна интернационална научна заједница“, рекао је проф. др Сергеј Остојић.

Од приспелих 77 пријава истраживача, додељено је укупно 52 Признања за научну изузетност, из 19 области, односно подобласти.

У оквиру сваке области, односно подобласти, три најцитиранија истраживача добијају Признање за научну изузетност у виду дипломе и награђују се новчаним износима, и то тако што најцитиранији истраживач добија 80.000,00 динара, други истраживач по цитираности 65.000,00 динара и трећи истраживач по цитираности 50.000,00 динара.

Приликом оцене научне изузетности, Стручне комисије су вредновале број цитата научних радова пријављених истраживача, који су остварени у години која претходи години у којој се додељују признања.

Свечаности су присуствовали и истраживаче са Универзитета у Новом Саду, који су се нашли на Стенфордовој листи међу два посто најцитиранијих у 2021. години, и то: проф. др Теодор Атанацковић, проф. др Сергеј Остојић, проф. др Драган Ламбић, проф. др Ивана Ковачић, проф. др Јован Ловренски.