Одржан радни састанак секретара Милошевића и ректора Универзитета у Источном Сарајеву

На Универзитету у Источном Сарајеву данас је уприличен радни састанак покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зорана Милошевића и ректора проф. др Милана Делића, у циљу усаглашавања  тематског оквира 24 пројекта из различитих области, у оквиру програма Заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводине у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске.

На састанку у Ректорату разговарано је о вишегодишњој успешној сарадњи Универзитета у Источном Сарајеву са научноистраживачким институцијама у Аутономној покрајини Војводини, пре свега са Универзитетом у Новом Саду, али и другим институцијама, као и о могућностима ширења сарадње у свим академским пољима са акцентом на пројекте из области истраживања, науке и развоја. Овом приликом наглашен је значај појединих области: медицине, екологије, привреде и културе; дефинисани су обострани интереси научних заједница у АП Војводини и Републици Српској и указано је на конкретне проблеме са којима се оне суочавају.

У оквиру прошлогодишњег циклуса заједничких пројеката одобрена су 24 пројекта, чија је реализација још у току, од чега 16 пројеката остварују факултети Универзитета у Бањој Луци и 8 пројеката факултети Универзитета у Источном Сарајеву, а у сарадњи са научноистраживачким организацијама чији је оснивач АП Војводина.

У оквиру програма истраживања биће реализовани пројекти чији је циљ унапређивање регионалне сарадње у погледу научних истраживања и образовања, која представља незаобилазан фактор свеобухватног развоја, институционалног повезивања, развоја међусобних односа, традиционалних веза и узајамног разумевања.

Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата предвиђено је да се издвоји укупно 24.000.000,00 динара, при чему је максималан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара.

Састанку су присуствовали проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Марко Гутаљ, проректор за наставу проф. др Владимир Владичић и проректор за људске и материјалне ресурсе проф. др Радислав Лале, са Универзитета у Источном Сарајеву.