Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2024. години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Упуство за попуњавање финансијског извештаја