Трећа Изборна седница Клуба професора емеритуса

Трећа Изборна седница Клуба професора емеритуса Универзитета у Новом Саду, одржана је данас у Свечаној сали Ректората УНС-а.

Седници је присуствовала и помоћница покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност Нела Милишић, која је том приликом поздравила присутне и  истакла важност рада поштованих емеритуса „који својом активношћу доприносе значајној научној потпори, а својим примером, мотивацији свих других професора, те је стога подршка  Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Клуба професора емеритуса, континуирана и перманентна“.

Клуб професора емеритуса УНС-а основан је одлуком Савета универзитета 2016. године као организовани облик удруживања професора емеритуса, у циљу доприноса развоју наставе и науке на Универзитету у интердисциплинарном окружењу, неговању академских вредности  и етичких принципа и афирмацији резултата образовног, научног и уметничког рада у академској и широј заједници.

Прва изборна седница Клуба одржана је 2018. године. Током пет година рада, Клуб је постигао значајне резултате у остварењу постављених циљева, чему је допринела пројектна подршка Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и стална сарадња са члановима академске заједнице Универзитета, ширим академским и стручним окружењем, као и организацијама у области науке, културе и образовања.