Утврђене квоте за упис у прву годину основних струковних, академских, мастер и докторских студија у школској 2024/25. години

Покрајинска влада донела је одлуке којима су утврђене квоте за упис студената у прву годину основних  струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, као и основних  струковних студија на високим школама струковних студија чији је оснивач АП Војводина.

Утврђене су квоте и за буџетска места за упис у прву годину мастерских и докторских академских студија на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, као и за прву годину мастерских струковних студија на високим школама чији је оснивач АП Војводина.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2024/2025. години јесте 5.651.

За упис на прву годину мастерских и докторских студија на финансирању из буџета АП Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у новој школској години предвиђена су 2.944 буџетска места.

Прву годину студијских програма основних струковних студија у високим школама струковних студија чији је оснивач АП Војводина у школској 2024/2025. години, на буџету ће моћи да похађа 1.021 бруцош.

Предвиђено је и то да се на буџетска места у прву годину мастерских струковних студија у високим школама струковних студија чији је оснивач АП Војводина могу уписати 32 студента.

ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ