Велика улагања у установе високог образовања у АП Војводини

Покрајинска влада издвојила је путем конкурса, у протекле две недеље, 56 милиона динара за високообразовне установе чији је оснивач АП Војводина.