За текуће поправке и одржавање објеката високообразовних установа опредељена 32 милиона динара

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, на основу Јавног конкурса за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања.