Високе струковне школе добиле 9 милиона динара за реализацију развојноистраживачких пројеката

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима десет високих школа струковних студија с територије АП Војводине, који су добили средства на основу Јавног конкурса за финансирање развојноистраживачких пројеката.

Обраћајући се присутнима, секретар Милошевић је подсетио да је овај конкурс први пут расписан пре пет година, у корак са Стратегијом развоја образовања, која не прави разлику између академског и струковног образовања.

„Високо образовање не постоји без истраживачке делатности, без обзира на то да ли је реч о академском или струковном образовању. Ви сте део заједнице која се препознаје, пре свега по истраживачкој делатности“, поручио је секретар Милошевић руководиоцима пројеката и додао:

„Важно је да се кроз свој наставнички рад представите и као истраживачи, као неко ко носи суштину аутономије и успоставља студијске програме који су блиско повезани са праксом. Ви имате посебну одговорност када су у питању примењена истраживања, јер је природа студија таква да струковно  образовање на неки начин иницира примењена истраживања“, казао је секретар Милошевић.

Присећајући се времена када је први пут расписан овај конкурс, секретар Милошевић је нагласио да је тада једва  десет пријава пројекта пристигло, док је сада потпуно другачија ситуација.

„Проше године је на конкурс пристигло 30 пријава пројеката, а одобрено је 19 пројеката за чију реализацију је издвојено 7 милиона и 600 хиљада динара. Ове године пристигла је 31 пријава, одобрена 21, а утрошена средства износе 9 милиона динара“, рекао је секретар Милошевић и додао да ће средства за следећу годину бити увећана за додатних три милиона динара.

Циљ финансирања развојноистраживачких пројеката јесте унапређивање и развој стручне, истраживачке, уметничке или образовне делатности, док су приоритетне области истраживања: заштита животне средине, обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност; информационо-комуникационе технологије; машинство и електротехника; унапређивање квалитета и ефикасности високошколске наставе; модели развијања способности и вештина деце; истраживања производних потенцијала АП Војводине; развој привреде, тржишног система и пословања предузећа; одрживи привредни развој и антрополошки и здравствени статус становништва.