Konferencija u okviru projekta posvećenog studentskom preduzetništvu

Projekat pod nazivom „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – studentsko preduzetništvo van granica“, koji se sprovodi u okviru Interreg IPA, programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, realizovan u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Regionalne privredne komore iz Segedina.

Tim povodom organizovana je otvarajuća konferencija u zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu u prisustvu učesnika iz Srbije, dok su se partneri iz Mađarske mogli uključiti putem video platforme.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, prilikom svog uvodnog obraćanja na otvarajućoj konferenciji, istakao je da integrisanje studentskih startapova u akademsko preduzetništvo dovodi do šire vizije preduzetništva i vizije učešća relevantnih zainteresovanih strana, te da njihove polazne tačke mogu biti i društvene nauke, a mogu biti koncipirana na način da promovišu vrednosti socijalne i solidarne ekonomije.

,,Uloga Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na ovom i sličnim projektima, jeste pružanje podrške ideji koja proizilazi iz samog projekta, jer po prvi put i u planu raspodele sopstvenih sredstava predviđeno je deset miliona dinara za startap preduzeća“ naglasio je sekretar Ivanišević.

Učesnicima Konferencije obratila se i prof. dr Anastazija Stojšić Milosavljević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

„Današnji događaj biće upisan u istoriju, ali postaje i deo svetlije budućnosti koja nam je, zahvaljujući ovakvim simpozijumima, sve bliža. Danas govorimo o dva grada, Novom Sadu i Segedinu, gde je upravo Segedin taj most koji nas vodi do Evrope“, kazala je pomoćnik Stojšić Milosavljević i dodala:

„Hvala svim saradnicima ovog IPA projekta, jer ovo je promocija ne samo Novog Sada i našeg Univerziteta nego i pokrajine Vojvodine i Srbije. Ovakvi događaji menju svet, danas ste vi Svet“, zaključila je pomoćnik Stojšić Milosavljević.

Konferenciju je otvorio generalni menadžer projekta, prof. dr Zita Šereš sa Tehnološkog fakulteta, a učesnici su bili i menadžer programa iz Budimpešte, Virag Borus, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić, te drugi učesnici na projektu iz Privredne komore Županije Čongrad i Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Otvarajućoj konferenciji prisustvovala je i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.