Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu uvodi nove obrazovne sisteme

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost posetio je danas Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, gde je sa rukovodstvom fakulteta razgovarao o uvođenju novih obrazovnih sistema u studijske programe.

Tokom posete Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević istakao je da je znanje faktor koje unapređuje privredni potencijal.

„Ovde sam ohrabren informacijama koje govore da su studijski programi orijentisani ne samo prema najsavremenijim naučnim istraživanjima, nego pre svega prema zahtevima prakse i ono što je kroz koncept dualnog obrazovanja, već u „prethodnici“ zastupljeno u aktuelnim studijski programima“, kazao je pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević.

Resorni sekretar je sa rukovodstvom fakulteta razgovarao o infrastrukturalnim i naučnim unapređenjima. Dekan fakulteta „Mihajlo Pupin“ Dragica Radosav istakla je da je novi ciklus studiranja u toku akreditacije.

„Za jedan novi ciklus studiranja, moderan, opredeljen pre svega ka tržištu ka kompanijama. Iako imamo rezultate i dobro radimo u budućem periodu tom pitanju ćemo se još više posvetiti, jer je to fokus ne samo našeg univerziteta, već i svih ostalih fakulteta i univerziteta u našoj zemlji“, napominje dekan Dragica Radosav.

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu funkcioniše u sklopu Univerziteta u Novom Sadu i trenutno je aktivno između 1700 i 2000 studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama.