Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину уводи нове образовне системе

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност посетио је данас Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, где је са руководством факултета разговарао о увођењу нових образовних система у студијске програме.

Током посете Техничком факултету „Михајло Пупин“ покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић истакао је да је знање фактор које унапређује привредни потенцијал.

„Овде сам охрабрен информацијама које говоре да су студијски програми оријентисани не само према најсавременијим научним истраживањима, него пре свега према захтевима праксе и оно што је кроз концепт дуалног образовања, већ у „претходници“ заступљено у актуелним студијски програмима“, казао је покрајински секретар проф. др Зоран Милошевић.

Ресорни секретар је са руководством факултета разговарао о инфраструктуралним и научним унапређењима. Декан факултета „Михајло Пупин“ Драгица Радосав истакла је да је нови циклус студирања у току акредитације.

„За један нови циклус студирања, модеран, опредељен пре свега ка тржишту ка компанијама. Иако имамо резултате и добро радимо у будућем периоду том питању ћемо се још више посветити, јер је то фокус не само нашег универзитета, већ и свих осталих факултета и универзитета у нашој земљи“, напомиње декан Драгица Радосав.

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину функционише у склопу Универзитета у Новом Саду и тренутно је активно између 1700 и 2000 студената на основним, мастер и докторским студијама.