Секретар Зоран Милошевић у посети факултетима у Суботици

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић посетио је данас заједно са помоћницима проф. др Владимиром Стојановићем и проф. др Анастазијом Стојшић-Милосављевић, суботичке високошколске установе – Економски, Грађевински и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, чији је оснивач АП Војводина. Он је истакао да је Покрајина партнер овим установама, те посебно подвукао значај Учитељског факултета за мађарску националну мањину.

„Реч је о врло важним ресурсима нашег развоја у сфери економије и грађевинарства, а посебно важну мисију у Војводини, има Учитељски факултет на мађарском наставном језику. Овај Факултет сведочи пре свега о томе како ми видимо живот у различитости, јер су важне перспективе националних мањина – националних заједница везане за њихову културну, образовну, политичку и сваку другу интегрисаност у српско друштво“, казао је секретар Милошевић.

Током радне посете било је речи и о унапређењу инфраструктуре факултета, побољшању студијских програма, као и питањима у вези са применом Закона о високом образовању, пре свега о дуалном образовању.

„Ми имамо два пута – један представљају акредитовани студијски програми дуалног образовања, дакле посебни програми који у односу теорије и праксе показују бољу усклађеност практичне наставе, где се кроз ангажман послодаваца и факултета интезивира та практична делатност. Други пут је да већ постојећи студијски програми имају један модул који обезбеђује већу инфилтрираност практичног рада. Значи, говоримо о спремности свршених студената да по завршетку студија потпуно буду интегрисани у радне процесе“, закључио је секретар Милошевић.

Милошевић је додао и да је у наредном периоду потребно урадити модернизацију студијских програма на Учитељском факултету на мађарском наставном језику,  посебно за докторске студије, чиме би поступак добијања својства правног лица био заокружен.