Конкурси

Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021.години

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Образац за фазни извештај Извештај Финансијски извештај Категорија Упутство за попуњавање финансијског извештаја Резултати конкурса   [...]

Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2021.години

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Сагласност националних Савета Категорија Финансијски извештај Образац извештаја Упутство за попуњавање финансијског извештаја Резултати конкурса [...]

Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2021.години

Јавни конкурс Правилник Образац пријава Образац за фазни извештај Извештај Финансијски извештај Категорије Упутство за попуњавање финансијског извештаја Резултати конкурса     [...]