Интеграција Картона научног радника АП Војводине и портала еНаука

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (НИТРА) је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине, омогућило почевши од 6. октобра текуће године, да сви активни истраживачи ангажовани на научноистраживачким организацијама (НИО) са територије Аутономне покрајине Војводине могу да интегришу научне радове из Картона научног радника са порталом еНаука.

Овај важан корак је омогућио да преко 4.500 активних истраживача ангажованих на НИО са територије АП Војводине, који поседују Картон научног радника, интензивније, активније и ефикасније користе портал еНаука. Уз помоћ свог APVNT броја, истраживачи могу једноставно повући податке, утврдити тачност свог ауторског профила, проверити да ли су све публикације адекватно повезане и евентуално ажурирати своје податке по потреби.

Истраживачи су већ препознали значајност бенефита интеграције ова два система, на шта указује да је до сада из Картона успешно повучено више од 4.200 радова у систем еНаука. Очекујемо да ће се овај иницијални број у наредном периоду значајно повећати, што ће допринети квалитету и доступности информација о научним резултатима на порталу еНаука.

НИТРА ће интензивно наставити са даљим активностима унапређења портала еНаука, са циљем да рад научноистраживачких организација, као и индивидуални доприноси истраживача постану значајно видљивији домаћој и међународној јавности.