Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја