Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2024. години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Упутство за попуњавање финансијског извештаја