Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Сагласност националног савета – образац

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја