Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

Конкурс

Правилник

Категорије цена истраживачких месеци

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Резултати конкурса