Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини

Јавни конкурс

Правилник

Категорије и цене истраживачких месеци

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Резултати конкурса