Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Резултати конкурса