Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

Јавни конкурс

Правилник

Категорије и цене истраживачких месеци

Образац пријаве

Сагласност националног савета

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Упутство за попуњавање финансијског извештаја

Решење о одобравању финансирања пројеката