Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години

Јавни конкурс

Правилник

Категорије и цене истраживачких месеци

Образац пријаве

Образац фазног извештаја

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Упутство о попуњавању финансијског извештаја

Решење о одобравању финансирања пројеката