Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина – за 2022. годину

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Резултати конкурса