Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години

Измена јавног конкурса

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Решење о одобравању финансирања пројеката

Мишљење Стручне комисије за техничке науке

Мишљење Стручне комисије за друштвене и хуманистичке науке

Мишљење Стручне комисије за правне и економске науке

Мишљење Стручне комисије за медицинске науке

Мишљење Стручне комисије за спортске науке