Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2024. години

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја