Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2023. години – СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ СУ УТРОШЕНА

 

СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ СУ УТРОШЕНА

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Резултати конкурса