Међународни дан образовања

Међународни дан образовања обележава се 24. јануара, у знак јачања улоге коју образовање има за развој читавог друштва.