Висока школа струковних студија у Суботици добила савремени амфитеатар

Покрајински секретар проф. др Зоран Милошевић, посетио је Високу школу струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, где је свечано отворио амфитеатар који је реновиран и адаптиран финансијским средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.