Извештај за другу годину и пријава треће године пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Образац извештај за другу пројектну годину

Образац финансијског извештаја за другу пројектну годину

Образац пријаве за трећу пројектну годину

Категорије цена истраживач месеци

Правилник