Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја