Међународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се 3. децембра сваке године, с циљем промовисања равноправног учешћа особа са инвалидитетом и предузимања мера за укључивање особа са инвалидитетом у све аспекте друштвеног развоја.

С циљем побољшања положаја студената са инвалидитетом, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је  финансирао, односно суфинансирао пројекте и реализовао планиране инвестиције, у периоду од 2017. до 2023. године.

Континуирано, почев од 2018. године, у сарадњи са Новосадским удружењем студената са инвалидитетом и Универзитетом у Новом Саду, омогућен је десетодневни боравак 16 студената са инвалидитетом и њихових пратилаца, као и едукатора у Специјалној болници у Бањи Кањижи. На основу пројеката Новосадског удружења студената са инвалидитетом: „Рехабилитација и лечење студената са инвалидитетом“ (2018–2020) и „Рехабилитационо-едукативни дани за студенте са инвалидитетом у Бањи Кањижа“ (2021–2022), као и пројекта „Едукативно-бањски дани за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду“ – Универзитета у Новом Саду, који је реализован у 2023. години, студентима су омогућене рехабилитационе терапије неопходне за умањење последица одређеног облика инвалидитета, код делимичног или потпуно отежаног хода и ослабљене моторике. За студенте су организоване едукације, дискусије и радионице, културно-уметнички програм, као и забавно-спортске активности. Значај пројекта огледа се у помоћи студентима са инвалидитетом да рехабилитацијом и лечењем, побољшају свакодневно функционисање; истовремено, кроз едукације и радионице добијају корисне информације, стичу нова сазнања или практичне вештине; изнад свега, психолошки се оснажују с циљем освешћивања о равноправној позицији у академском свету. За наведене намене, Секретаријат је определио више од 9 милиона динара.

Излазећи у сусрет потребама студената са инвалидитетом, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност суфинансирао је 2017. године уградњу лифта у згради Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, у износу од 3 милиона динара. Исте године, са 3 милиона динара, финансирана је уградња лифта и у згради Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Ове године су опредељена средства у износу од 10.300.000,00 рсд за лифт исте намене, на објекту Академије уметности у Новом Саду.

Активности којима је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у периоду од 2017. до 2023. године подржао студенте са инвалидитетом:

Међународни дан особа са инвалидитетом – 3. децембар, проглашен од стране Уједињених нација 1992. године од када се обележава у целом свету, прилика је да се скрене пажња светске и домаће јавности на једну од највећих маргинализованих група (према подацима Светске здравствене организације између 12% и 15% становништа има неку врсту инвалидности) и на бројне проблеме са којима се она суочава због неједнаких друштвених могућности, али и да се укаже на потребу да се о особама са инвалидитетом и различитим препрекама на које наилазе, као и потенцијалима, говори током целе године, а не само на овај дан.