Вести

Секретаријат издвојио девет милиона динара за Студентски центар „Нови Сад“ и Студентски центар „Суботица“

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност издвојио је, преко конкурса о суфинансирању текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме у [...]